Ph-metry CP-401 n

• Służy do dokładnego pomiaru pH, temperatury oraz potencjału redox. • Dwa rodzaje zasilania - bateria lub zasilacz 12V, umożliwiają pracę w terenie lub laboratorium. • W opcji zasilanie akumulatorowe z ładowaniem wewnątrz przyrządu. • W zależności od zastosowanej elektrody możliwy pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp. • Model CP-401 współpracuje z z typowymi elektrodami pH lub elektrodami ISFET typu EPI-2 - przez adapter ISFET API-1. • Model CP-401i współpracuje wyłącznie z elektrodami ISFET typu EPI-3. • Kalibracja: 1 ÷ 5 punktowa. • Automatyczne wykrywanie wartości buforów, których wartość może zmieniać użytkownik. • Automatyczne uwzględnianie poprawki wpływu temperatury na pH dla wzorców zgodnych z PN. • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę – cecha bardzo przydatna w terenie. • Automatyczna ocena stanu membrany elektrody. • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV). • Funkcja zegara z kalendarzem. • Pamięć wewnętrzna do 200 wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą. • Opcjonalnie dostępna poszerzona pamięć do 450 lub 950 wyników. • Pamiętanie wyników i charakterystyk elektrod niezależne od zasilania. • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 lub z typową drukarką poprzez adapter. • 24 miesiące gwarancji na przyrząd. • Oznakowanie CE, Zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar. • pH-metr CP-401 otrzymał Złoty Medal na targach EUROLAB 2000.

więcej

Nasza oferta podzielona jest na kilka działów: szkło laboratoryjne, aparaty, artykuły medyczne, wyroby z gumy, laboratoryjne wyroby z tworzyw, termometry, kuwety, łaźnie, porcelana laboratoryjna, wyroby ze szkła, sprzęt laboratoryjny, wyposażenie dodatkowe.

więcej